نرم افزارحسابداری صدگان

اضافه شدن متن به انتهای ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۹

0 311

حسابداراپ

 متن زیر به انتهای ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه میگردد.
لازم به ذکر است حكم متن الحافی فوق الذکر برای موارد ثبت شده در سامانه مودبان از تاریخ اولین فراخوان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۴۰۱/۰۸/۰۱) جاری می باشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.