نرم افزارحسابداری صدگان

چه زیانی قابل قبول مالیاتی تلقی می شود؟

0 309

حسابداراپ

 زیان حاصل از منابعی که مطابق با مفاد ماده ۱۴۳ ق.م.م از نرخ صفر مالیاتی برخوردار بوده به عنوان زیان قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
زیان حاصل از درآمدهای برخوردار از نرخ صفر مالیاتی اشخاص مذکور حسب مقررات بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م از درآمد سال یا سال های بعد قابل استهلاک نخواهد بود.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.