نرم افزارحسابداری صدگان

قابل توجه مودیانی که پرونده مالیاتی تراکنش های بانکی آنها جریان رسیدگی مالیاتی می باشد

0 361

حسابداراپ

قابل توجه مودیانی که پرونده مالیاتی ناشی از تراکنش های بانکی ( چه متصل به کارتخوان و چه غیر متصل به کارتخوان ) آنان حالیه در جریان رسیدگی مالیاتی می باشد.
آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۹۹ ، بخشنامه شماره ۵۵۴۹ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۴۰۱ می باشد .

بند یک این بخشنامه ضمن تاکید بر بخشنامه شماره ۱۶ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ترجیحا بند ۱۸ آن و نیز سایر مکاتبات مرتبط در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات مالی و پولی واصله از جمله تراکنش های بانکی تاکید کرده است :

اطلاعات حساب های بانکی فی النفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام. شده و اسناد و مدارک، شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن احراز گردد.

بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد و مدارک، شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن بدست نیاید ، ادارت امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی، مجاز به اعمال ضریب یا نسبت سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمی باشند .

در صورتی که قبلا بدون. توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است، مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد به شرح فوق مورد رسیدگی قرار گیرد.

توضیح اینکه موارد فوق برای تراکنش های واریز به حساب های بانکی غیر متصل به کارتخوان به کار مودیان موردنظر خواهد آمد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.