نرم افزارحسابداری صدگان

سقف جدید تراکنش‌های کارتی حضوری و غیرحضوری

0 700

حسابداراپ

با تصمیم بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی افزایش می‌یابد.

با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دویست میلیون تومان را بصورت غیرحضوری برداشت نمایند. این آستانه پیش تر معادل صد میلیون تومان تعیین گردیده بود.

پندار سیستم

بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دویست میلیون تومان از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز خواهند بود تا سقف چهارصد میلیون تومان از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهارصد میلیون تومان نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.

شایان ذکر است کلیه آستانه های اشاره شده مزبور پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی خواهند شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.