مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تعرفه مصوب خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

ردیف عنوان خدمت تعرفه(ریال)
۱ تنظیم اظهارنامه ۶۳۰.۰۰۰
۲ تنظیم شکوائیه/ اعلام جرم/ درخواست/ دادخواست بدوی و اعتراضی ۷۷۰.۰۰۰
۳ تنظیم واخواست استاد تجاری ۵۰۰.۰۰۰
۴ ثبت قرارداد و اعطای وکالت ۵۰۰.۰۰۰
۵ تنظیم و ثبت لایحه/اعلام نظریه کارشناسی ۶۳۰.۰۰۰
۶ ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی ۳۳۵.۰۰۰
۷ افزودن اطلاعات افراد ذی سمت پرونده و اظهار نامه، وکیل، نماینده (هر نفر) ۷۰.۰۰۰
۸ افزودن پیوست (هر صفحه) ۷۰.۰۰۰
۹ تایپ هر صفحه براساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی
۱۰ پرداخت الکترونیکی درآمدهای عمومی و اختصاصی و سپرده های فضایی ۷۵.۰۰۰
۱۱ چاپ و تحویل هر برگ اوراق قضایی براساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی
۱۲ پیگیری اظهار نامه، شکوائیه، دادخواست ۷۵.۰۰۰
۱۳ اطلاع رسانی وضعیت پرونده ۷۵.۰۰۰
۱۴ ویرایش اطلاعات در سامانه ثنا ۱۴۵.۰۰۰
۱۵ ورود به صفحه شخصی در سامانه ابلاغ و رویت آن ۷۵.۰۰۰
۱۶ تحویل رمز حساب کاربری ۵۵.۰۰۰
۱۷ تقاضای گواهی عدم سوء پیشینه ۱۱۵.۰۰۰
۱۸ دریافت هزینه تمدید پروانه و کلا/کارشناسان/ مترجمین ۷۵.۰۰۰
۱۹ اطلاع رسانی فرآیند دادرسی از طریق پیامک برای هر فرد براساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی
۲۰ دریافت نوبت مراجعه به واحدهای قضایی ۴۲.۰۰۰
۲۱ شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی الکترونیک ۱۵۰.۰۰۰
۲۲ تکمیل فرایند احراز هویت ۷۷.۰۰۰
۲۳ درخواست گواهی پیشینه محکومیت های مالی ۱۱۹.۰۰۰
۲۴ ملاقات از راه دور خانواده زندانیان ۱۵۰.۰۰۰
۲۵ ارائه خدمات سیار معادل سه برابر خدمت ارائه شده
۲۶ تنظیم استشهادیه الکترونیک ۴۴۵.۰۰۰
۲۷ ارائه خدمات مشورتی جهت طرح و پیگیری امور قضائی (حداکثر ۱۵دقیقه) ۹۸۰.۰۰۰
۲۸ خدمات خود کاربری معادل ۲۰ درصد خدمت ارائه شده
۲۹ ثبت اطلاعات و محاسبه ارزش منطقه ای ۲۶۰.۰۰۰
۳۰ خدمات غیر حضوری دفاتر معادل ۵۰ درصد تعرفه خدمات حضوری
۳۱ ثبت درخواست داوری ۵۵۰.۰۰۰
۳۲ ثبت تقسیم سهم الارث سهام عدالت ۹۵۰.۰۰۰
۳۳ خدمات شبه قضایی مطابق تعرفه اعلامی نهادهای متقاضی
۳۴ برون سپاری اجرای احکام مدنی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (تنظیم و ثبت اوراق قضایی از قبیل اجرائیه، مکاتبه قضایی، استعلامات و…) ۶۳۰.۰۰۰
۳۵ تکمیل فرایند ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی ۱۰۰.۰۰۰
۳۶ درخواست عفو، تخفیف و تبدیل مجازات ۷۷۰.۰۰۰
۳۷ داد خواست ورود ثالث/ جلب ثالث/ اعاده دادرسی/ تقابل شورای حل اختلاف ۷۷۰.۰۰۰
۳۸ ثبت دعاوی مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی ۷۷۰.۰۰۰
۳۹ ثبت اعتراض به آراء دادسرا، تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی از آرای دادگاههای نظامی ۷۷۰.۰۰۰
۴۰ صدور گواهی انحصار وراثت ۷۷۰.۰۰۰
۴۱ ثبت مفقودی (چک، اشخاص، اشیاء، مدارک و اموال منقول) ۷۷۰.۰۰۰
۴۲ دریافت گواهی فوت از سازمان پزشکی قانونی ۱۵۰.۰۰۰
۴۳ درخواست اعتبار سنجی افراد ۱۵۰.۰۰۰
۴۴ اماده سازی پیش نویس دادخواست/ شکوائیه/ اعلام جرم/ درخواست ۱.۵۰۰.۰۰۰
۴۵ تقاضای وثیقه گذار و کفیل ۶۳۰.۰۰۰