نرم افزارحسابداری صدگان

بخشی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰٣

0 236

حسابداراپ

قسمت ( س) تبصره( ۶ )قانون بودجه ۱۴۰۳

مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی ،کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان….
– برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال
-اشخاص حقیقی تا پا

پندار سیستم

قسمت (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

️ درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.