نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه تبدیل قرارداد کار موقت به دائم

0 269

حسابداراپ

چنانچه پس از اتمام قرارداد کار موقت در کارهای با جنبه مستمر بدون اینکه قرارداد کار به صورت کتبی و صریح تمدید و یا تجدید شود کارگر به کار خود ادامه دهد به منزله این است که آخرین قرارداد کار موقت یک دوره تمدید شده است.

پندار سیستم

اگر قرارداد تمدید شده ضمنی به اتمام برسد و کارگر کماکان پیش کارفرمای خود به کار خود ادامه دهد و به عبارتی تجدید قرارداد کار به صورت ضمنی وارد دومین دوره شود با عنایت به اصل مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، یعنی اصل دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای با طبیعت  مستمر، قـرارداد کار کارگر دائمـی محسوب می شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.