نرم افزارحسابداری صدگان

رعایت الزامات حسابرسان در رسیدگی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۱۷۲ ق.م.م

0 260

حسابداراپ

رعایت شروط ذکر شده حسب مقررات موضوعه توسط حسابرسان مالیاتی در رسیدگی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۱۷۲ ق.م.م مورد تاکیدقرارگرفت.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.