نرم افزارحسابداری صدگان

بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدیدشد

0 753

حسابداراپ

در آستانه نیمه شعبان و به منظور تکریم مودیان محترم با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/دوره، برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سال جاری اقدام نمایند، تمدید می شود.

پندار سیستم

سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.