نرم افزارحسابداری صدگان

کاهش هزینه وصول مالیات و اجتناب از اطاله دادرسی بخشنامه شد

0 626

حسابداراپ

کاهش هزینه وصول مالیات و اجتناب از اطاله دادرسی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و بهبود سطح تمکین مالیاتی درابلاغیه رئیس سازمان امورمالیاتی موردتاکیدقرارگرفت.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.