نرم افزارحسابداری صدگان

مهلت ۴۵ روزه اصناف براي دريافت شناسه يكتاي الكترونيك

0 209

حسابداراپ

اصناف براي دريافت مجوز الكترونيكي واستفاده از خدمات دولتي تا پايان سال جاري فرصت دارند.

بنانژاد دبيركل اتاق ­اصناف كشور در خصوص شناسه يكتا گفت: نزديك يكي دو سالي هست كه بحث درگاه ملي مجوز‌ها عنوان و مطرح و اجرايي شد و صدور پروانه كسب از طريق درگاه ملي مجوز‌هاي صورت مي‌گيريد. هرمجوز صنفي­ كه صادر مي‌شود­،

پندار سیستم

يك شناسه يكتا در قالب يك كد QR يا همان QR كدي كه در روي پروانه‌هاي درج مي‌شود شناسايي مي‌شود؛ و ديگر هيچ واحد صنفي‌اي صرفا با پروانه كسب يا جواز صنفي‌اي كه­ بصورت فيزيكي و كاغذي هست شناخته نمي‌شود و با يك كد بنام يكتا شناسايي مي‌شود كه همان­ QR كدي هست كه در سامانه قرار دارد.

وي افزود، از ابتداي اجراي شدن اين طرح تعداد زيادي مجوز صادر شده كه در قالب درگاه ملي مجوزها­ كه شناسه يكتا شو هم گرفتند. ولي قبل از اين باتوجه به اعتبار­ پروانه‌هاي كسبي كه­ ۵ ساله هستند،

تعداد زيادي­ هم قبلا صادر شده بود كه در درگاه اتاق اصناف و هيات عالي نظارت­ نزديك حدود­ بيش از دو ميليون و دويست­ تا سيصد هزار پروانه ­­كسب در صنوف مختلف در­ كل كشور صادر شده كه البته معتبرند و هيچ مشكلي­ هم براي انجام فعاليت‌ها شان ندارند ولي با توجه به اينكه تمام اين مجوز‌ها بايد اين كد شناسه يكتا را در قالب QR كد بگيرند، ظرفيتي در درگاه ملي مجوز‌هاي ايجاد شد كه بتوانند پروانه‌هاي قديمي‌شان را از حالت كاغذي به حالت الكترونيكي دربياورند و كد شناسه يك تا را هم بگيرند و بتوانند از آن استفاده كنند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.