نرم افزارحسابداری صدگان

صندوق های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره مسکن تاسیس میشود

0 117

حسابداراپ

هیئت وزیران در جلسه مورخ یکم آبان ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۴) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را با هدف تسهیل مقررات صندوق های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره مسکن و نیز تخصیص بهینه منابع و امکان سرمایه گذاری خُرد در مسکن، به تصویب رساند.

بر اساس این آیین نامه، تأسیس صندوق سرمایه گذاری توسط بخش غیر دولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با ضوابط و مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز است.

وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکت های وابسته و سایر دستگاه های مشمول می توانند با رعایت قوانین و مقررات، زمین های ملکی یا در اختیار خود را به قیمت کارشناسی روز برابر اعلام هیئت کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صندوق های سرمایه گذاری واگذار و به صورت قطعی منتقل نمایند و در قبال ارزش عین و یا منافع و حقوق متعلقه ناشی از زمین مورد واگذاری، واحد سرمایه گذاری اخذ و گواهی مربوط را دریافت نمایند.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز می توانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تاسیس صندوق های موضوع این آیین نامه در اراضی و املاک مازاد خود اقدام نمایند.

همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تملک یا خرید واحدهای ساختمانی موضوع صندوق های تأسیس شده در این ماده نمی باشند و صرفا منافع حاصل از فروش یا اجاره را به دست می آورند.

علاوه بر این، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مجوز تأسیس صندوق سرمایه گذاری را با ارائه پیش پروانه ساختمانی صادر نماید، منوط به اینکه قبل از صدور مجوز پذیره نویسی،‌پروانه ساختمانی صادر و به سازمان ارائه شود.

به موجب این آیین نامه، وزارت راه و شهرسازی می تواند حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری که هر خریدار ملزم به خرید است را تعیین و به سازمان اعلام نماید، به نحوی که حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری معادل یک واحد مسکونی طرح(پروژه) باشد. سازمان موظف است شرایط پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های موضوع این آیین نامه را به نحوی تنظیم نماید که نظر وزارت در خصوص حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری قابل تحصیل توسط هر خریدار تامین شود.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.