نرم افزارحسابداری صدگان

افزایش پلمب دفاتر قانونی و ضرورت جایگزینی نرم افزار های حسابداری

0 520

حسابداراپ

جلوگیری از پلمب دفاتر قانونی در موارد مصرح قانونی و ضرورت جایگزینی نرم افزار های حسابداری تایید شده به جای دفاتر کاغذی از سال ۱۴۰۳موردتاکیدقرارگرفت.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.