نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه بازنشستگی پیش از موعد در برنامه هفتم توسعه

0 520

حسابداراپ

 در زمان انتشار خبر افزایش سنوات بازنشستگی، رییس مجلس و برخی نمایندگان از امکان درخواست بازنشستگی حسب شرایط قوانین فعلی (بدون افزایش) خبر دادند.
اما این درخواست چه تأثیر و کاهشی در حقوق بازنشستگی دارد؟

پندار سیستم

مطابق تبصره (۶) بند الحاقی مجلس:
«افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات اشتغال آنها به سنوات الزامی اشتغال برای بازنشستگی آنها) برقرار می شود.»

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.