نرم افزارحسابداری صدگان

رفع ابهامات مطروحه در خصوص پذیرش اعتبار مالیاتی گاز

0 548

حسابداراپ

 ابهامات مطروحه در خصوص پذیرش اعتبار مالیاتی گاز واحد های تولیدی موضوع تبصره (۳)بند (الف) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده رفع شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.