نرم افزارحسابداری صدگان

مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی می باشد

0 454

حسابداراپ

طبق  مقررات قانون مالیات های مستقیم ،مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی محترم می باشد. لذا ضمن تاکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت،کافی نت ها و سایر مراجع،انجام می گیرد،ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی،مودیان محترم از صحت اطلاعات وارده، اطمینان کامل کسب نمایند.

پندار سیستم

بدیهی است در این صورت،ادعای خطا با اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی،درمراجع مالیاتی ،مسموع نخواهد بود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.