نرم افزارحسابداری صدگان

تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱بند الف تبصره ۱۲ چیست؟

0 16,360

حسابداراپ

توضیحاتی در مورد بند(ص) تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱بند الف تبصره ۱۲که در افزایش حقوق سالانه ۱۴۰۱ برای حداقل بگیران اعمال شد. در اجرای قانون افزایش سالانه  ۱۴۰۱ باتوجه به تعریف حداقل حقوق به ۵۶۰۰۰۰۰ تومان، برای کسانی که مقدار حکمشان کمتر از این مبلغ باشد بندی به نام تفاوت تطبیق موضوع جز ١ بند الف تبصره ١۲  ایجاد شد که در صورت افزایش حقوق به هر دلیلی،  مبلغ این بند کمتر خواهد شد تا به صفر برسد.

پندار سیستم

مثلا کسی که ۲۰۰ هزار تومان تفاوت تطبیق در این بند دارد و شامل افزایش طبقه شغلی شود به جای اینکه ۱۵۰ هزار بابت طبقه افزایش‌ داشته باشد، این مبلغ از بند تفاوت تطبیق کم می شود و بنابراین افزایشی ندارند تا زمانی که بند تفاوت تطبیق موضوع جزء ١، صفر شود.

توجه داشته باشد این بند در بند(ص) حکم آمده و با سایر تفاوت تطبیق ها فرق می‌کند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.