نرم افزارحسابداری صدگان

افزایش دوبرابری حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی

0 1,712

حسابداراپ

 با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه، تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافت و تعرفه‌های جدید از امروز قابل اجراست.

 مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. بااینحال تغییرات جدید کمتر از ۳ سال بعد از اصلاحیه سابق صورت گرفته است.

آخرین بازنگری در میزان تعرفه‌ها، در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده بود.

پندار سیستم

جدول اصلاحی تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۱

نوع سند شرح تعرفه فعلی تعرفه تعدیل شده
نرخ مبلغ نرخ مبلغ نهایی تعدیل شده درصد افزایش
کلیه اسناد معاملات غیر منقول (طبق ارزش معاملاتی اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی) تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوع ۸۰۰.۰۰۰ مقطوع ۱.۶۰۰.۰۰۰
تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۲۰۰در هزار ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۰ در هزار ۴.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۱۲۰ در هزار ۷.۲۰۰.۰۰۰ ۲۴۰ در هزار ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال ۴۰ در هزار ۹.۲۰۰.۰۰۰ ۸۰ درهزار ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۲۰ در هزار ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ ۴۰ در هزار ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۱۲ در هزار ۱۴.۸۰۰.۰۰۰ ۲۴ در هزار ۲۹.۶۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۶ در هزار ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۲در هزار ۳۵.۶۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۳در هزار ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ ۶ در هزار ۳۵.۶۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
اسناد غیر مالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثثبت) وکالت نامه های فروش یا انتقال مقطوع ۱.۵۰۰.۰۰۰ مقطوع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
سایر وکالت نامه ها مقطوع ۱.۰۰۰.۰۰۰ مقطوع ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
تنفیذ نامه، رضایت نامه، اقرار نامه، تعهد نامه، متمم قرارداد مقطوع ۱.۰۰۰.۰۰۰ مقطوع ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
حق الزحمه خدمات ثبتی فک رهن یا فسخ سند مقطوع ۸۰۰.۰۰۰ مقطوع ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
تهیه رونوشت از ثبت دفتر(هر برگ) مقطوع ۴۰۰.۰۰۰ مقطوع ۸۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
تصدیق مطابقتت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفتر خانه (هر برگ) مقطوع ۶۰.۰۰۰ مقطوع ۱۲۰.۰۰۰ ۱۰۰
گواهی امضا (هر امضا) مقطوع ۳۰۰.۰۰۰ مقطوع ۶۰۰.۰۰۰ ۱۰۰
استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ استعلامات (هر نسخه) مقطوع ۱۵۰.۰۰۰ مقطوع ۳۰۰.۰۰۰ ۱۰۰

انتهای پیام

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.