حسابان وب

تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم

0 305

حصین حاسب

هیئت وزیران در جلسه ۵/ ۵/ ۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵/۲ مورخ ۱۸/ ۱/ ۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد:با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می‌شوند:

-طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و…)
ماده (۱۳۱) قانون | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پندار سیستم

-طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و…)
ماده (۱۳۱) قانون | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

با توجه به تعدیل نصاب های فوق، چنانچه یه مودی حقیقی جهت عملکرد سال ۱۴۰۱ درآمد مشمول مالیات ابرازی و یا مشخصه و متعاقباً قطعی با مبلغ ۱۹۰ میلیون تومان داشته باشد مالیات وی ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود که برای عملکرد سال ۱۴۰۰ مالیات این میزان درآمد مبلغ ۴۰ میلیون تومان می باشد.
تعدیل نصاب های فوق از عملکرد ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.