نرم افزارحسابداری صدگان

بررسی تعارض و مانعی تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

0 1,339

حسابداراپ

نامه مورخ ۲۸/ ۹/ ۱۴۰۱ معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع  بررسی تعارض و مانعی تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم با اعمال اختیارات نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد  منتشرشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.