حسابان وب

مبداء شروع مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹

0 191
آکادمی محسن قاسمی

اظهارنظر مورخ ۲۰/ ۴/ ۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی موضوع  مبداء شروع مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در صورت تمدید مهلت ارسال منتشرشد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.