حسابان وب

نحوه محاسبه سنوات در کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل

0 934
آکادمی محسن قاسمی

 دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه محاسبه سنوات در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، اینطور حکم می کند که :
ماخذ محاسبه سنوات در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، صرفا مزد مبنا نیست بلکه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل نیز بایستی مبنای محاسبه سنوات قرار بگیرند.

 

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.