نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی

0 3,212

حسابداراپ

 ابلاغیه مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۴۰۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه؛

پندار سیستم

 اختیار اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که باستناد ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی بوده به اداره امور مالیاتی ( برابر آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م ، اداره امور مالیاتی واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات کوچکتری به نام حوزه های کاری می شود ) تفویض می گردد.
رئیس کل سازمان چندی قبل طی بند ۴ بخشنامه شماره ۶۷ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۴۰۰ گفته بود دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای ماده ۲۶۳ ق.م.م میتواند اختیار اعتراض خود [ موضوع ماده ۲۵۱ ق.م.م ] را به دادیاران تفویض نماید.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.