نرم افزارحسابداری صدگان

درصد و میزان افزایش خالص (با کسر مالیات) و ناخالص حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱

0 2,940

حسابداراپ

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، تغییرات عمده‌ای در نحوه افزایش ضریب ریالی و همچنین نحوه برقراری مالیات حقوق (که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آورده شده بود)، بوجود اورده است.بر اساس مصوبات نهایی کمیسیون لایحه بودجه ۱۴۰۱، در سال آینده ضریب ریالی، ۱۰ درصد (به نسبت سال ۱۴۰۰) افزایش خواهد یافت مشروط به آنکه مجموع حکم کارگزینی (و یا قرارداد) هیچ کدام از کارکنان از رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمتر نشود.

از سویی سقف معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
با اجرای این تصمیمات و چنانچه در جدول  مشاهده می‌شود، در سال آتی حکم کارگزینی کسانی که مجموع قرارداد یا حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ آنان، کمتر از ۵ میلیون تومان است، تماما تا رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

افزایش حقوق کارکنانی است که حقوق سال جاری آنان بین ۵ تا ۸ میلیون تومان است و بیش از ۶۰ درصد جامعه آماری کارکنان دولت را تشکیل می‌دهند، کمتر از یک میلیون تومان خواهد بود و جالب است بدانیم این افزایش برای بخش دیگری از کارکنان، به مراتب بالاتر خواهد بود.

پندار سیستم

کم کردن تعداد و فاصله پایه‌های مالیاتی و افزایش ضریب ریالی بصورت ثابت از یک سو و افزایش حداکثری رقم حداقل دریافتی (که شامل تعداد کمی از کارکنان می‌شود) از سوی دیگر، باعث شده است که افزایش حقوق سال آتی، چنین قوسی در خود ببیند.

تهیه و تنظیم: صیاح الدین شهدی

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.