حسابان وب

قابل توجه بانک ها و موسسات اعتباری و مودیان مالیاتی

0 1,218

حسابداراپ

برخی جزئیات از ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط سازمان امور مالیاتی تشریح شد.

➖ تاکید به اجرای ضوابط و مقررات چگونگی پاسخ به استعلام های دریافتی در سامانه صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

فینتو

➖تکمیل فرآیند ثبت نام از ۴۴ به ۴۵ موضوعیتی ندارد.
➖منوط کردن صدور گواهی یادشده به پرداخت حق تمبر وجه قانونی ندارد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.