نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه

0 1,355

حسابداراپ

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی جزءهایی از بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع نحوه تسویه برخی از بدهی ها و مطالبات دولت از طریق صدور اسناد خزانه را ابلاغ کرد.

 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به جزءهایی از بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و همچنین نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم  تا مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت های تابعه و وابسته آن، آستان قدس رضوی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه این وزارتخانه با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.

پندار سیستم

اسناد تسویه خزانه نوع دوم، اسناد تعهدی خاصی هستند که به منظور تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی یا یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر شده و به بانک مرکزی تسلیم می شود.

دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.

جهت دریافت متن کامل تصویب نامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.