نرم افزارحسابداری صدگان

دادنامه جدید دیوان عدالت اداری درخصوص تراکنش های بانکی

0 6,242

حسابداراپ

دادنامه جدید دیوان عدالت اداری درخصوص تراکنش های بانکی منتشرشد.

پندار سیستم

 دادنامه مورخ ۱۲/ ۸/ ۱۴۰۰ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی
➖ تعیین مالیات صرفا بر اساس احراز درآمد می باشد
➖ در قانون، تشخیص برآوردی و حدسی و تخمینی منع شده است
➖جهت تعیین درآمد و مالیات، مستندات باید اقناعی و غیرقابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود
➖صرف تراکنش های بانکی به عنوان درآمد محسوب نمی شود و جنبه درآمدی ندارد
➖دستورالعمل شماره های ۹۵ و ۹۶ که مبنای تعیین مالیات قرار گرفته به موجب بخشنامه ۹۹ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ابطال و بخشنامه اخیر مورد تایید رای مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت بوده است.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.