حسابان وب

تشریح مجدد عدم قبولی هزینه ها با پرداخت های نقدی از غیراز سیستم بانکی

0 411

هوفر

پیرو نامه شماره ۲۳۵/۸۸۴۳ مورخ۱۴۰۰/۸/۱۸ ، نامه پیرو درخصوص عدم قبولی هزینه ها با پرداخت های نقدی از غیر از سیستم بانکی به جز پرداختهای حسابهای بانکی تنخواه و تسویه از طریق تهاتر توسط سازمان امورمالیاتی صادر شد.
حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.