نرم افزارحسابداری صدگان

تشریح مجدد عدم قبولی هزینه ها با پرداخت های نقدی از غیراز سیستم بانکی

0 3,630

حسابداراپ

پیرو نامه شماره ۲۳۵/۸۸۴۳ مورخ۱۴۰۰/۸/۱۸ ، نامه پیرو درخصوص عدم قبولی هزینه ها با پرداخت های نقدی از غیر از سیستم بانکی به جز پرداختهای حسابهای بانکی تنخواه و تسویه از طریق تهاتر توسط سازمان امورمالیاتی صادر شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.