نرم افزارحسابداری صدگان

مشخصات و شرایط کلی برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک

0 5,657

حسابداراپ

مشخصات و شرایط کلی برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک در انواع حسابرسی های اداری و میدانی جهت رسیدگی به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ و بعد موضوع ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتها بدین شرح می باشد:

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.