حسابان وب

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۶ مورخ۱۴۰۰/۵/۱۴(موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل)

0 3,052

حسابداراپ

 موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵٩ قانون مالیاتهای مستقیم طی بخشنامه اخیرسازمان امورمالیاتی اعلام شد.

محل تبلیغ شما

توضیح اینکه این موضوع طی دادنامه ۱۶۹  دیوان عدالت نیز تصریح شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.