نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۶ مورخ۱۴۰۰/۵/۱۴(موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل)

0 4,566

حسابداراپ

 موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده ۵٩ قانون مالیاتهای مستقیم طی بخشنامه اخیرسازمان امورمالیاتی اعلام شد.

پندار سیستم

توضیح اینکه این موضوع طی دادنامه ۱۶۹  دیوان عدالت نیز تصریح شده است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.