حسابان وب

تعمیم نرخ صفر مالیاتی برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نموده اند

0 560
آکادمی محسن قاسمی

درخواست رییس سازمان مالیاتی کشور  از وزیر اقتصاد برای تعمیم نرخ صفر مالیاتی برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نموده اند.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.