نرم افزارحسابداری صدگان

تعمیم نرخ صفر مالیاتی برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نموده اند

0 950

حسابداراپ

درخواست رییس سازمان مالیاتی کشور  از وزیر اقتصاد برای تعمیم نرخ صفر مالیاتی برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نموده اند.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.