نرم افزارحسابداری صدگان

تاکید مجدد بر رسمیت برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی

0 4,821

حسابداراپ

سردفترانی که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند تعقیب کیفری می‌شوند!

پندار سیستم

بنا برنامه دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ، برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی است و نیازی به ثبت در دفاتراسناد رسمی نیست.

از طرفی جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت :برگ سبز خودرو همان سند مالکیت خودرو  است.

برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه و اتلاف وقت، ممانعت از تشریفات غیرضرور و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم در راستای قانون، برگ سبز صادره به عنوان سند قانونی و رسمی، بدون نیاز به‌ حضور مالک در دفاتر سازمان ثبت اسناد است.
اخیراً این رأی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.