نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۲۳۵/۹۱۲ مورخ۱۴۰۰/۲/۱ (مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی)

0 3,233

حسابداراپ

بموجب نامه سازمان امورمالیاتی وضعیت تعلق مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تشریح شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.