نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۸ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۵(نحوه ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی)

0 3,115

حسابداراپ

نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به علت بروز نقص یا حادثه امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی اعلام شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.