نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۱ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۲(ابلاغ فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند)

0 3,676

حسابداراپ

 تصویب نامه هیات وزیران  مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۴۰۰ موضوع تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان  ابلاغ شد.

پندار سیستم

این بخشنامه تصریح به ” گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند” دارد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.