حسابان وب

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۷۰۲ مورخ۱۴۰۰/۲/۵(ابطال بخشنامه شماره ۴۸۶ امور فنی بیمه شدگان)

0 1,537
آکادمی محسن قاسمی

بخشنامه فوق الذکر در اجرای دادنامه ۱۳۵۲ مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ صادر شده که طی آن بخشنامه شماره ۴۸۶ امور فنی بیمه شدگان در خصوص  تعیین دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ابطال شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.