نرم افزارحسابداری صدگان

جدول محاسبه حق بیمه اختیاری انواع صنوف و خویش فرما و زنان خانه دار در سال ۱۴۰۰

0 49,988

حسابداراپ

جدول محاسبه حق بیمه اختیاری انواع صنوف و خویش فرما و زنان خانه دار در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان تامین اجتماعی منتشر شد.

پندار سیستم

مشخصات انواع بیمه های تامین اجتماعی و مبلغ حق بیمه قابل پرداخت در سال ۱۴۰۰ باتوجه به مصوبه تعیین دستمزد سال جاری بدین شرح می باشد:
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.