نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۳۰/۱۸۹۵ مورخ۱۴۰۰/۱/۲۱(اجرای بند ل تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰درخصوص مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و کارفرما)

0 14,629

حسابداراپ

 دستورالعمل ۱۴۰۰/۱/۲۱ نحوه اجرای بند ل تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰درخصوص مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و کارفرما صادر و ابلاغ شد.

  نحوه اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور /در معاملات پیمانکاری، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند.

پندار سیستم

 دستورالعمل ۱۴۰۰/۱/۲۱ نحوه اجرای بند ل تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰
-اقدامات لازم در خصوص نحوه اجرای بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برابر آنچه در دستورالعمل فوق مقرر شده است
-ادارات امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران را جهت تکمیل به آن ها ارائه نمایند
– پیمانکاران مکلفند نسبت به تکمیل فرم برای دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ اقدام و ترجیحاً همراه اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی تحویل نمایند
-ادارات امور مالیاتی در پایان هر دوره ( از سال ۱۴۰۰ )، وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار با توجه به ساز و کار اعلام شده اقدام نمایند
– پیمانکاران موظفند در مواردی که بابت مطالباتشان، اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور ( معادل بدهی فقط بخش مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه ) را به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.