نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب نامه ۵۷۸۰۸/۱۳۱۸۴۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ (دسترسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اطلاعات مالی شرکت ها و مؤسسات در اختیار سازمان امور مالیاتی)

0 1,247

حسابداراپ

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مجوز دسترسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اطلاعات مالی شرکت ها و مؤسسات در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پندار سیستم

هيئت وزيران در جلسه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون مالیات های مستقیم، به منظور ارزیابی دقیق تقاضاهای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان جهت استفاده از مزایای قانون شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراع، به سازمان امور مالیاتی اجازه داد اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی مربوط به شرکت های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را با رعایت مقررات مربوط، از این پایگاه در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قرار دهد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.