حسابان وب

بخشنامه۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱مورخ۹۹/۱۲/۲۰(تنقیح و تلخیص بخشنامه های ۱۴سازمان تامین اجتماعی )

0 15,088
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت تازه های حسابداری:
– اصلاح بند ۲-۳۷ بخشنامه مقاطعه کاران (همین بخشنامه) را اینجا ببینید.
– اصلاح توجه ذیل بند ۶-۹۴  و الحاق بند ۳-۹۴ (همین بخشنامه) را اینجا ببینید.

فینتو

ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی در قالب تنقیح و تلخیص بخشنامه های ۱۴ سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

جهت دریافت متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.