نرم افزارحسابداری صدگان

دادنامه ۱۱۳۰۸ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ (تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مانع اعمال تخفیف نخواهدبود)

0 3,053

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

این رای توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.


 تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل مانع از اعمال تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات هاي مستقیم نخواهد بود.

 لذا  با توجه به محدودیتی که از این حیث از سوی سازمان امور مالیاتی اعمال شده بود این بند از بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ۹۶/۱۲/۷ مورد بحث سازمان از تاریخ تصویب از سوی هیات عمومی دیوان ابطال شد.

پندار سیستم

تشریح رای: بند (ب) ۳  بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰ در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ۱۳۱  اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.