نرم افزارحسابداری صدگان

جدول هزینه های غیرقابل پذیرش موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴۷ فانون مالیات های مستقیم

0 2,300

حسابداراپ

هزینه های غیرقابل پذیرش موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴۷ فانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر می باشد:

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.