جدول هزینه های غیرقابل پذیرش موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴۷ فانون مالیات های مستقیم

0 550

هوفر

هزینه های غیرقابل پذیرش موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴۷ فانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر می باشد:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.