حسابان وب

 تغییرات سقف مقرر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به حسابرسی صورت های مالی

0 11,370
آکادمی محسن قاسمی

 تغییرات سقف مقرر در اطلاعیه سازمان در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به حسابرسی صورت های مالی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم بر اساس حجم فعالیت برای اجرا از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

– جمع دارایی ها ( ستون بدهکار ترازنامه ) از ۸۰ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال

فینتو

– جمع کل ناخالص درآمد ( فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی ) از ۵۰ میلیارد ریال به ۸۰ میلیارد ریال
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.