بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۸۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ ( احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت)

0 267

هوفر

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت طی نامه ۲۰۰/۹۹/۸۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.