حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۸۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ ( احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت)

0 1,488

حسابداراپ

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت طی نامه ۲۰۰/۹۹/۸۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.