پرسش پاسخ مالیاتی درخصوص اعتراض به برگ تشخیص یا قطعی

0 568

هوفر

 اگر شرکتی، نسبت به برگ تشخیص یا قطعی ، به صورت کتبی اعتراض کند اما چند روز بعد اقدام به پرداخت مالیات کند، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

 تا زمانی که شخص به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر نکند قانون موظف به رسیدگی در هیات می باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.