نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه اعلام ترک کار افراد در لیست بیمه 

0 2,355

حسابداراپ

 ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:

 ۱.ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود
 ۲.اخراج بیمه شده توسط کارفرما
 ۳.از کار افتادگی یا فوت بیمه شده
 ۴.اعزام بیمه شده به خدمت سربازی

پندار سیستم

 در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.به طور مثال اگر شخصی تا ۳ دی ماه ۱۳۹۹ در محل کار حاضر بوده ، تاریخ ترک کار وی ۴ دی ۱۳۹۹ صحیح میباشد.
 اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.
 تذکر: در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست اعلام شود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.