نرم افزارحسابداری صدگان

دادنامه به شماره کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۴۱ (تعلق بیمه بیکاری به کارگران اخراجی به دلیل قصور)

0 2,968

حسابداراپ

پرونده کلاسه ۹۶۰۱۴۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

پندار سیستم

به کارگرانی که به دلیل قصور و به استناد ماده ۲۷ قانون کار اخراج می شوند نیز بیمه بیکاری تعلق میگیرد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.