نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ قانون کار درخصوص خسارت به کارگاه

0 1,017

حسابداراپ

چنانچه کارفرما مدعی وارد شدن خسارت به کارگاه (ابزار کار، مواد مصرفی ،ماشین آلات و غیره) از سوی کارگر باشد و کارگر خسارت وارده را قبول نداشته باشد،آیا می تواند مستقیما از حقوق کارگر  بابت جبران خسارت برداشت نماید؟

خیر.

پندار سیستم

راجع به ضرر و زیان وارده از سوی کارگر به کارفرما، تشخیص میزان تقصیر کارگر و همچنین احراز وجود و یا عدم وجود سوء نیت کارگر در این مورد و احیاناً صدور رای بابت جبران زیان وارده به کارفرما بر عهده و صلاحیت مراجع قضایی می باشد.
درصورت برداشت از حقوق ،کارگر میتواند جهت استرداد مبالغ کسر شده به اداره کار مراجعه و خواستار صدور رای شود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.