نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۳۲/۱۰۰۰ مورخ ۹۹/۷/۳۰ (امکان تبدیل شرکتها به یکدیگر)

0 758

هوفر

توضیح سایت تازه های حسابداری:

دستورالعمل ثبت تبدیل شرکتهای تجاری را  اینجا دریافت کنید.

با ابلاغ رییس قوه قضاییه تبدیل شرکتها به یکدیگر امکانپذیر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.