نامه شماره ۸۰/۱۲۰۴۲۹ مورخ ۹۹/۸/۱۰ (ارتقا خدمات پنجره واحد به منظور ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها)

0 260

هوفر

بموجب نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی ، ارتقا خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار به منظور ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.